Vizualizace parcely

Speciální druh 3D animace určený pro online prezentaci domů a pozemků. Při vytváření této vizualizace kombinujeme data z katastru, civilní mapu a satelitní terénní data. Výsledek srozumitelně komunikuje technické parametry pozemku i lokality.

Služba vizualizace parcely – hlavní infografika

3D animace


Pohledy z perspektivy


V každém z těchto pohledů hrají důležitou roli informační tabulky, na kterých jsou znázorněny podstatné parametry pozemku. Číselné vyjádření spolu s grafickým znázornění osloví i technicky méně založené klienty, ale i těch zdatnější.


Služba vizualizace parcely – hlavní infografika

Pohled ze shora


V tomto pohledu jsou číselné informace stále čitelné, ale důležitější je tvar pozemku. Ten je perspektivou kamery zkreslený jen minimálně a v kombinaci s předchozími podhledy poměrně dobře dotváří celkovou představu o povaze pozemku.


Služba vizualizace parcely – perspektíva

Hlavní výhody

Vysoká informační hodnota

Animace srozumitelnou formou vysvětluje tvar a rozměry pozemku, jeho svažitost, polohu v rámci daného regionu a orientaci vůči světovým stranám.

Atraktivní forma

Video je najvýkonneší marketingový materiál. Zvyšuje zájem o prezentovaný obsah a tím zároveň vzniká předpoklad rychlejšího prodeje nemovitosti.

Nezasahuje do soukromí

Natáčení videa dronům vyžaduje i legální povolení, nakolik je těžké se v záběrech daného pozemku vyhnout i sousedním pozemkům. Hlavně se jedná o již zastavěnou lokalitu, může být natáčení dronům problematické.

Konzistentní kvalita bez ohledu na počasí

Výroba videa 3D technikou není závislá na počasí. Pro každou lokalitu na Slovensku disponujeme konzistentní kvalitou zdrojových dat.

Ilustrační stavba nebo model skutečného domu

Do pozemku je možné vložit ilustrační stavbu za účelem vytvoření intuitivní vizuální měřítka. V případě, že na pozemku již stojí konkrétní stavba, je možné vytvořit její jednoduchý model.

Konzistentní kvalita bez ohledu na počasí

Kvalitní prezentace výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že na prohlídky přijdou dobře informováni klienti s vážným zájmem.