3D Vizualizace staveb

Vizualizace domů a bytů nikdy nebyly dostupnější. Ceny v řádech jednotek tisíc korun a vypracování zhruba za 3-5 dní. Tyto vizualizace najdou uplatnení při prezentacích nemovitostí před rekonstrukci, ve špatném původním stavu, nebo třeba ve výstavbě.

Služba zpracování vizualizací staveb – hlavní infografika

Vizualizace Exteriéru


Znázornění exteriéru je základní součástí vypracování vizualizace. Realistický trávník, detailní dřeviny a stromy, zahradní nábytek, auto a podobně. To jsou detaily, díky kterým může stavba vyniknout ve svém přirozeném prostředí. Stavba může být volitelně umístěná do kontextu reálné parcely. Díky čemu vizualizace domu získává výrazně lepší výpovědní hodnotu. V závislosti od rozměrů a členitosti stavby se vyhotovuje několik realistických pohledů (renderů), tak aby byla zachycená celá idea domu.


Příklad vizualizace exteriéru

Vizualizace interiéru


Druhou standardní součástí vizualizace stavby, je vizualizace interiéru. Podobně jako v případě zpracování exteriéru i v interiéru je kladen důraz na přirozený dojem. Různé prvky interiéru jako nábytek, pokojové rostliny, bytové doplňky a podobně rozmísťujeme citlivě, tak aby vizualizace ještě nechávala prostor pro vlastní představivost. Současně všechny místnosti jsou zařízené adekvátně jejich zamýšlenému použití. Počet vytvořených realistických pohledů (renderů) je znovu odvozený od členitosti projektu, tak aby bylo zachycené všechno podstatné.


Příklad vizualizace interíeru

Noční vizualizace


Noční pohledy na stavbu jsou volitelným rozšířením základní vizualizace. Rozsvícené světla vnášejí do vizualizace život a pomáhají vyniknout různým detailům. Tím, že noční znázornění není až tak běžné jako vizualizace nasvícené denním světlem, přinášejí tyto pohledy výjimečnou atmosféru a pocit luxusu. Rozšířením vizualizace o sérii nočních pohledů je projekt doplněn o prvky interiérového a exteriérového osvětlení. Výstupem je série interiérových a exteriérových pohledů, na kterých je výborně zachycen noční charakter stavby.


Příklad noční vizualizace

Ortografické pohledy


Ortografické pohledy jsou výborným doplněním 3D pohledů. V ortografickém znázornění je úplně potlačen vliv perspektivy a vzájemné vztahy rozměrů místností, velikosti zařízení, prvků exteriéru a podobně jsou znázorněny bez zkreslení. Ortografické pohledy do vnitřního uspořádání jednotlivých podlaží stavby jsou základní součástí vypracování vizualizace. V případě, že součástí vypracování vizualizace je také zasazení stavby do kontextu reálného pozemku, je součástí vypracování také ortografický pohled na celou parcelu. Tento pohled výborně komunikuje vztahy domu k svému prostředí.


Příklad ortografickýho pohledu

360° prohlídky


Virtuální prohlídka funguje na technologii dobře známé například z Google Street View. Virtuální prohlídka dokáže zprostředkovat venkovní i vnitřní prostory daleko lépe než video nebo série fotografií. Na 360° panoramatické snímce je zachycené celé okolí daného místa a díky tomu je možné se v prostoru skutečně porozhlédnout. Zážitek je ještě umocněn s použitím 3D brýlí. Virtuální prohlídky fungují dobře i na klasických počítačích s navigaci pomocí myši. V případě, že součástí vizualizace má být také virtuální prohlídka, vypracování obsahuje trvalý odkaz na webovou aplikaci, kde je instalováno několik pohledů z exteriéru a také pohled z každé větší místnosti.