Půdorysy jako standardní součást inzerátu - pohled majitelů.


Prostřednictvím sociální sítě LinkedIn jsme oslovili také prodávající. Dotazovali jsme se je na to, jaký způsob prodeje preferují, jak moc je zatěžují prohlídky a jestli je zpracování kvalitního půdorysu ze strany realitní kanceláře motivuje k exkluzivní spolupráci. V porovnání s anketou orientovanou na kupující, bylo od majitelů náročnější získat odpovědi. Za stejné období, kdy jsme ankety propagovali a dokonce i při vyšším utraceném rozpočetu, jsme získali jenom třetinu odpovědí. Tyto data ale aspoň orientačně naznačují postoje mezi majitely.


Jaký způsob prodeje preferujete?

Na otázku ohledně zvýšení zájmu o exkluzivní formu spolupráce díky nabídnutí zpracování půdorysu v rámci služeb realitní kanceláře zhruba 20% majitelů reagovalo zcela pozitivně a 35% majitelů by díky nabídnutému půdorysu o exkluzivní spolupráci uvažovala více. Stejných zhruba 20% majitelů si nemyslí, že by kvůli půdorysu zvažovala exkluzivní spolupráci. Zbylých zhruba 20% majitelů by jenom díky nabídce půdorysu určitě nezvažovala exkluzivní smlouvu.


Jak moc Vás zatěžuji prohlídky?

Další otázkou jsme se snažili zjistit jak moc se majitelé snaží redukovat počet absolvovaných prohlídek. Majitelé si prodej představují buď to v úplné režii realitní kanceláře, nebo chtějí prohlídky redukovat na vážné zájemce.


V případě, že by Vám RK nabídla zaměření Vaší nemovitosti a zpracování profesionální vizualizace jako jejich standardní službu, byl/byla byste otevřenější exkluzivní smlouvě s touto RK?

Na otázku ohledně zvýšení zájmu o exkluzivní formu spolupráce díky nabídnutí zpracování půdorysu v rámci služeb realitní kanceláře zhruba 20% majitelů reagovalo zcela pozitívně a 35% majitelů by díky nabídnutému půdorysu o exkluzivní spolupráci uvažovala více. Stejných zhruba 20% majitelů si nemyslí, že by kvůli půdorysu zvažovala exkluzivní spolupráci. Zbylých zhruba 20% majitelů by jenom díky nabídce půdorysu určite nezvažovala exklizivní smlouvu.


V případě, že by Vám RK nabídla zpracování profesionálního půdorysu, jaký typ podkladu by jste mohl dodat?

Co se týče podkladů pro zpracování půdorysu, téměř polovina majitelů očekává, že realitní kancelář bude schopna objekt zaměřit. Zhruba 40% prodávajících by dodala výkresy objektu a zbylých zhruba 10% majitelů je schopná nakreslit jednoduchý plánek nemovitosti sama.


Zhodnocení...

Tyto výsledky naznačují, že půdorysy a vizualizace pro některé majitele mohou být argumentem k přistoupení k exkluzivní smlouvě. Je velmi pravděpodobné, že majitelé budou slyšet na potenciál úspory času stráveného prohlídkami. Půdorys je jednou z příležitostí jak komunikovat majitelům prodejní techniky a prezentovat další odborné procesy spojené s prodejem nemovitosti.