Jak důležité jsou půdorysy v inzerátech pro lidi hledající nemovitost?

Na to jsme se ptali potenciálních zájemců z celé České republiky


Prostřednictvím sociální sítě LinkedIn jsme se potenciálních zájemců o nemovitosti dotazovali, jestli jim půdorys pomáhá s utvořením si lepší představy o nabízené nemovitosti, jestli vnímají inzerát s půdorysem jako důvěryhodnější a také jak často na půdorysy v inzerátech narazí.


Pomohl by Vám půdorys s utvořením představy o nabízené nemovitosti?

Z odpovědí na první otázku jasně plyne, že prakticky každý zájemce o nemovitost vnímá půdorys jako užitečnou součást prezentace. Pro více než 90% dotázaných je půdorys jednoznačně užitečný. Zbylých zhruba 10% považuje půdorys za aspoň trochu užitečný. Jako zbytečný, či spíše zbytečný půdorys v inzerátu neoznačil vůbec nikdo.


Byl by pro Vás půdorys v inzerátu signálem, že jde o solidní/důvěryhodnou  nabídku?

Velká většina (až 70%) dotázaných odpověděla, že inzerát s půdorysem na něj působí o něco důvěryhodněji. Více než 20% dotázaných považovalo inzerát s půdorysem za rozhodně důvěryhodnější. Mírně skeptických vzhledem k zvýšení důvěryhodnosti inzerátu díky půdorysu bylo jenom méně než 10% dotázaných.


Jak často narazíte na inzerát, jehož součástí je půdorys?

Co se zkušeností s běžnou praxi týče, tak inzerát který půdorys obsahuje, se nevidí moc často. Zhruba čtvrtina dotázných odpovědela, že na inzerát s pôdorysem narazí v méně než jednom inzerátu z deseti. Velká skupina až téměř 60% dotázaných odpovědela, že na půdorys narazí maximálně v každém čtvrtém inzerátu. Na půdorys časteji než v každém čtvrtém inzerátu narazí jenom 10% dotázaných. Časteji než v každém druhém inzerátu vidí půdorys zhruba 7% dotázaných. Vzhledem k tomu, jakou hodnotu půdorysům dotázaní připisují, jsou tyto výsledky trochu varující.


Četnost inzerátů s půdorysem

Analýza vzorky 600 inzerátů

My jsme právě četnost výskytu půdorysů v inzerátech zanalyzovali na vzorce 600 inzerátů z celé české republiky. Pro zjednodušení jsme jako referenční nemovitost zvolili byt 3+1 s balkonem o velikosti 60 - 70 m2. Naše zjištění dopadlo o něco lépe než tuto otázku vnímaly námi dotázaní zájemci o nemovitost. Výsledek váženého průměru z odpovědí od respondentů je výskyt v zhruba 20% inzerátů. Podle naši analýzy se s půdorysem inzeruje za celou ČR téměř 30% bytů zvoleného typu. Co je ale zajímavé, jsou rozdíly mezi jednotlivými kraji. Nejlépe to v tomto ohledu dopadlo v Praze, kde se půdorys vyskytoval téměř v polovině případů. Nejhůř to bylo v Libereckém kraji, kde byl půdorys jenom v jednom případě ze sedmi.


Zhodnocení...

Z těchto zjištění je poměrně zřejmé, že půdorysy jsou značně opomíjenou součástí prezentace, která zájemcům o nemovitost chybí. Kupujíci půdorys vníma jako důležitou a užitečnou informaci, která mu pomáha při posuzování nabídek. Spolu až 90% kupjících se vyjádřilo, že díky půdorysu vnímají nabídku jako důvěryhodnější. Je tady objektivní prostor pro zvýšení kvality inzerátů a také posílení image prodeje realit v očích kupujících.