Vizualizace parcely

Speciální druh 3D animace určený pro online prezentaci domů a pozemků. Při vytváření této vizualizace kombinujeme data z katastru, civilní mapu a satelitní terénní data. Výsledek srozumitelně komunikuje technické parametry pozemku i lokality.

Služba zpracování vizualizací staveb – hlavní infografika

Vypracování 3D vizualizace stavby - ceník platný pro rok 2018